Word ‘n Internasionaal-gesertifiseerde Weight Management Coach

Opleidingsprogram

dieetprentjie2Hierdie opleidingsprogram is ontwerp om jou te voorsien van duidelike, eenvoudige en akkurate feite, gegrond op wetenskaplike navorsing en beginsels van gewigsbestuur wat optimale gesondheid en gewigsverlies vir die algemene populasie promoveer.

By voltooiing van hierdie opleidingsprogram sal jy ‘n goeie begrip hê van die beginsels van gewigsbestuur met ‘n eenvoudige stel vaardighede om as afrigter vir jou kliënte te dien.

Sleutelelemente

 • Jy word voorsien van duidelike, eenvoudige feite, gegrond op die jongste wetenskaplike navorsing en beginsels
 • Die program bevorder optimale gesondheid en gewigsverlies vir die algemene populasie
 • Dit is veilig en sonder enige risiko’s vir jou en jou kliënte
 • Die program het niks te doen met verslankingsdiëte nie, maar handel hoofsaaklik oor die breinprogramme binne-in jouself wat jou oorgewig hou.

fat-ladyDie volgende 3 hoofoorsake van oorgewig word hanteer:

 1. Stres en emosionele eet
 2. Onbewuste breinprogramme
 3. Verslankingsiëte

 

Jou kliënte gaan ontdek:

 • hoekom hulle eet wanneer hulle nie honger is nie
 • die emosies wat hulle maak eet (hul emosionele drywers)
 • wat hul verhouding met kos is
 • dat die oplossing nie buite hulself in bv. verslankingsdiëte, oefening, of medikasie lê nie, maar binne-in hulself.
Die fokus van die program is selfbeheersing – Gal 5:22

Aan die einde van hierdie opleidingsprogram gaan jy weet hoe om jou kliënte te begelei:

 • Hoe om goeie besluite oor kos te neem
 • Hoe om omstandigheid-, psigologiese en traumatiese stres effektief te bestuur
 • Hoe om van skadelike breinprogramme ontslae te raak
 • Waarom die regte balans tussen vryheid en verantwoordelikheid so belangrik is
 • Hoekom jou selfpersepsie so belangrik is om jouself effektief te bestuur
 • Hoe om van 4 primêre vals oortuigings ontslae te raak
 • Hoe om van alle emosionele gehegtheid aan kos ontslae te raak
 • Hoe om in beheer van jouself te kom

Jy word opgelei om hierdie inligting aan jou kliënte oor te dra binne 8 sessies, waarvan 7 groepsessies en 1 ‘n individuele sessie is.

Hoekom die Weight Management Coach opleidingsprogram so uniek is

Tydens hierdie opleidingsprogram word jy blootgestel aan:

 • 5 gestandaardiseerde assesseringskale
 • ‘n gewigsbeheermodel
 • die  Neuro Tapping fasiliteringsproses 

wat almal deur Perspektief Opleidingskollege se span van professionele MLP™-coaches en terapeute ontwikkel is en nog steeds verder nagevors word.

Volledige Opleidingsprogram

1.  Eerstens word jy ‘n Weight Management Coach wat toegerus word met 5 gestandaardiseerde assesseringskale:
 • Well-Being Indicator (WBI)

Hoë frustrasie- en stresvlakke dreineer energie en dit inhibeer kreatiwiteit en effektiwiteit.  Die WBI help die Weight Management Coach om die emosionele toestand van jou kliënte te leer ken en jy kan dan die nodige persoonlike ondersteunung en begrip aan jou kliënte verleen.

 • Value Systems Assessment Scale (VSAS)

95% van alle gedrag is onbewustelik.  Resultate is die gevolg van gedrag wat onbewustelik deur herinneringe , persoonlike waardes, kernoortuigings en behoeftes beïnvloed word.  Die VSAS help jou (en jou kliënt) om hierdie onbewuste gedrag beter te verstaan.
Die bewuswording hiervan is die eerste stap om beter en ander resultate te lewer.

 • Success Traits Inventory (STI)

Volgens Richard St John, die skrywer van 8 to be Great, is daar 8 kenmerke wat tot sukses lei.  Die STI sal aan jou kliënte uitwys watter kenmerke nog ontwikkel moet word om sy poging tot sukses te vergroot.

 • Self-Perception Scale (SPS)

Die SPS meet 3 konstrukte.  Onderliggend aan jou selfpersepsie is 4 vals oortuigings wat jou onvermydellike noodlot bly en jou pogings om suksesvol te wees aanhoudend saboteer totdat jy hiervan bewus word en iets daaraan doen.

 • Eating Disorder Assessment Scale (EDAS)

Die EDAS meet 11 komponente wat verband hou met eetversteurings.    Dit stel jou in staat om te weet tot hoe ‘n mate jou kliënte neigings tot eetversteurings oos bulimia en anorexia openbaar.

2.  Tweedens vorm die volgende teoretiese kortkursusse deel van die opleiding:
 • Postgraduate Certificate in Ecometrics (Topic 1 & 2)
 • Integrating Coaching Model (ICM401)

Erkenning van vorige leer word toegeken indien jy dit reeds gedoen het.  Die waarde van hierdie kortkursusse is R 2 210.00 en voornemende studente kry R 1 000.00 korting indien hierdie kortkursusse reeds gedoen is.

3.  Derdens volg die praktiese opleiding:

Onder supervisie neem jy 1 persoon en 1 groep deur die volledige weight management coaching program.

4.  Vierdens word jy opgelei in die Neuro Tapping Fasiliteringsproses:
 • Neuro Tapping (kliek vir meer inligting) maak ‘n integrale deel van die hele program uit
 • Neuro Tapping kan die impak van trauma en PTSV drasties verwyder om die getraumatiseerde weer na ‘n normale vlak van funksionering te neem.
 • Neuro Tapping gee vinnige en permanente resultate.
 • Dit is ‘n versameling van die voorste neuro-wetenskaplike tegnieke en prosesse wat die mees effektiewe elemente van BSFF (Be Set Free Fast), NLP (Neuro-linguistic Programming), geestelike insig, die neuro-wetenskap en die verstand se vermoë om homself te genees, integreer.
 • Van die mees uitstaande kenmerke van Neuro Tapping is dat dit vinnig en op die punt af is.
 • Dit fokus op die transformasie van hoe jy jou verlede voorstel; verskuif dit wat jou emosioneel ontwrig en herstel jou fisiese gesondheid!

Bonus Materiaal

 • 40 krediete op die Assessment Centre.  Waarde: R 3 200.00
 • 7 uur supervisie.  Waarde:  R 4 200.00

Totale waarde van bonus materiaal:  R 7 400.00

Volgende werkswinkel:

Potchefstroom:

 • 9 – 12 Mei 2018 (Sluitingsdatum vir inskrywings is 6 Mei 2018)
 • Slegs 10 plekke beskikbaar

Na voltooiing van die opleidingsprogram word jy ‘n International Certified Coach, wat by ICR geregistreer word (KLIEK HIER vir meer inligting oor ICR), asook ‘n geakkrediteerde ekometris by PTC.  Jy is ook toegerus om onmiddellik met jou eie winsgewende praktyk te begin.

Hoe bespreek en betaal ek vir die opleidingsprogram:

Registreer vir die opleidingsprogram deur op die PayFast knoppie hieronder te kliek.  Indien jy nie van hierdie aanlyn opsie gebruik wil maak nie, kan jy die registrasievorm hieronder aflaai.

4-Dag Werkswinkel & Opleidingsprogram: R 10 000.00

 Pay

Laai die registrasievorm hieronder af indien jy van die spesiale aanbod van 10%  korting gebruik kan maak, of op enige korting geregtig is.

Registrasievorm

KLIEK HIER om die registrasievorm af te laai.

Aanbieder:

bertie

Dr Bertie Hanekom is die besturende direkteur van Perspektief Opleidingskollege (PTC). Hy is al vir meer as 25 jaar by hulpverlening aan mense betrokke. Dit is Bertie se passie om mense te help om hulle volle potensiaal te ontdek en te realiseer. Hy het sy doktersgraad in praktiese teologie by die NWU (Potchefstroom-kampus) verwerf.

Neuro-Coaching in Action!