MLNP™ gevorderde opleiding (Trauma)

Ons woon in ‘n getraumatiseerde samelewing.  As ons nie weet hoe ‘n getraumatiseerde brein werk nie, kan dit maklik gebeur dat die tradisionele metodes nie die gewenste resultate behaal nie.

Hoe meer ‘n persoon getraumatiseer is, hoe moeiliker raak dit om:

 • sy gevoelens en gedagtes te verbaliseer.
 • ander te reg hoor.
 • ander te vertrou.
 • oogkontak te maak. 
 • empatie te toon en te ontvang.

Getraumatiseerde kliënte sal hulself dus van die samelewing isoleer.  Hulle wil nie mense naby hulle hê nie en skep afstand.  Misverstande ontstaan al hoe makliker, en hulle is ook bang vir ‘n geskinder en sal nie maklik oopmaak nie. 

So gebeur dit dan dat die lewe en God nie meer vir so ‘n persoon sin maak nie. 

Waarom is kennis oor die brein, veral oor hoe ‘n getraumatiseerde brein werk, dus so belangrik?

Trauma gaan nie net weg nie.  Dit bly in die brein (en liggaam) ingebrand.

Die rede waarom dit so moeilik is om traumatiese insidente te vergeet en steeds die emosies en liggaamlike sensasies beleef, is omdat traumatiese insidente ‘n kognitiewe, emosionele en sensoriese impak op ‘n persoon het.

Alle “leidrade” wat met so ‘n insident verband hou, is in die brein ingebrand en hou aan om emosies en liggaamlike sensasies te sneller.  Dit is waarom mense nog 15, 30, of selfs 50 jaar na die insident steeds die emosies en liggaamlike sensasies beleef wanneer hulle daaroor praat, of daaraan terugdink.

Maar dit hoef nie meer so te bly nie!

MLNP™ reguleer, prosesseer en integreer alle traumatiese snellers wat tot volkome genesing lei!

Anders as simptoom-gefokusde  benaderings (soos narratiewe, kognitief-emosionele gedragsterapie, of pastorale modelle), is MLNP™ ‘n holistiese, brein-liggaam gesentreerde proses.  Die implikasie hiervan is dat die storie nie meer die fokus is nie, maar die liggaam self wat dan tot totale genesing lei.  MLNP™ stel die fisiese en emosionele baggasie, wat stilweg oor jare opgehoop het, vry en genees so die persoon om hom in staat te stel om tot sy vorige normale funksionering terug te keer.

Soos die getraumatiseerde brein genees, so gebeur die volgende vanself.

 • Hulle kan weer hulle denke en emosies verwoord.
 • Hulle hoor ander weer reg.
 • Hulle begin ander weer vertrou.
 • Hulle maak weer oogkontak.
 • Hulle kan weer empatie toon en ontvang.
 • En hulle begin weer by die samelewing inskakel, ens. ens.

Hierdie werkswinkel is vir:

Predikante, pastorale beraders, maatskaplike werkers, sielkundiges en almal wat met trauma werk.

Ons waarborg aan jou:

Indien jy voel dat hierdie werkswinkel jou tyd gemors het en dat jy niks nuuts geleer het nie, sal ons met graagte jou geld aan jou terugbetaal.

Die volgende 4-Dag MLNP ™ Trauma Webinaar vind elke dag van 08:30 – 10:30; 11:00 – 14:00 op die volgende datums plaas:

 • Kontak die kantoor vir die volgende datums (perspektief@lantic.net)

Registrasie en Betaling:

Voltooi asseblief die onderstaande inskrywingsvorm en kliek op Submit.

Aanbieders:

Alberton: Edgar Phillips

 • Hy is ‘n Imago Professionele Fasiliteerder – 2008.
 • Hy behaal ‘n Nagraadse Diploma in Funksionele Terapie in 2010.
 • Hy is ‘n internasionaal gesertifiseerde EFT praktisyn – 2010.
 • Hy is ook ‘n geregistreerde internasionale Meester Brainspotting Terapeut – 2015.
 • Edgar is tans besig met sy doktersgraad om verdere navorsing oor MLNP™ doen.
 • Sy passie is om mense te help om van die negatiewe gevolge van trauma te genees. 

Potchefstroom: Dr Bertie Hanekom

 • Hy is die besturende direkteur van Perspektief Opleidingskollege (PTC).
 • Hy is al vir meer as 25 jaar by hulpverlening betrokke.
 • Dit is sy passie om mense te help om hulle volle potensiaal te ontdek en te realiseer.
 • Hy het sy doktersgraad in praktiese teologie by NWU (Potchefstroom-kampus) verwerf.

Reinvent Yourself!