Multi-Level Neuro-Processing (MLNP™) – Basiese Opleiding

Wat is Multi-Level Neuro-Processing (MLNP)™?

“What’s in the brain is in the body, and what’s in the body is in the brain.”

– ‘n Interoseptiewe Intervensie Proses –

Multi-Level Neuro-Processing (MLNP)™ verwys na die verskillende maniere waarop die brein en liggaam inligting prosesseer en integreer.  Dit is ‘n geïntegreerde en omvattende brein-liggaam fasiliteringsproses wat die fasiliteerder toelaat om genesing en transformasie op ‘n dinamiese manier te fasiliteer.

MLNP™ help die brein en liggaam om inligting op so ‘n manier te prosesseer en te integreer dat die eindresultaat ‘n definitiewe en permanente verandering tot gevolg het in:
 • Denke – nuwe perspektiewe op jouself, die lewe, ander en God
 • Gevoelens – vrees, skuld, skaamte en ander negatiewe emosies word ontlont
 • Gedrag – voorspelbare en reaktiewe maniere van coping maak plek vir ‘n nuwe manier van bestaan en optrede

Ander veranderinge wat algemeen is na een of meer sessies van MLNP™ is:

 • verminderde angsvlakke
 • verligting van trauma simptome
 • laer fisiese pynvlakke
 • grense in verhoudings
 • kreatiwiteit
 • selfgeldendheid
 • beter selfpersepsie
 • verbetering van prestasie
 • voel meer lewendig as tevore

BrainProcessesOns breine is die hele tyd besig om informasie te prossesseer. Inligting, emosies en sensasies word geprosesseer terwyl ons wakker is sowel as wanneer ons slaap.

Daar is basies top-down en bottom-up prosessering.  By top-down prosessering is die kliënt se storie die fokus, terwyl die kliënt se liggaam die fokus by bottom-up prossesering is.  Die liggaam kry inderwaarheid kans om sy stories “uit te praat”.

leftrightbrainWanneer ons geïntegreerd voel en goed presteer, is daar effektiewe interaksie tussen die linker- en regterbrein en die links-regs prosessering is dus optimaal. Die linkerbrein beheer die regterkant van die liggaam en omgekeerd.  Ons bewuste denke dink, gebruik taal en los probleme op.  Ons onbewuste denke is intuïtief, emosioneel en is betrokke by liggaamsfunksies.  Wanneer ons oorweldig voel, kan ons nie reguit dink nie, omdat ons onbewuste denke (liggaam) oorgeneem het.  Wanneer ons té analities en van ons emosies afgesny is, is ons in ons bewuste denke vasgevang en onderdruk ons dit wat in die liggaam (onbewuste denke) ervaar word.

Top-down prosessering begin by rasionele denke, persepsies en gedissiplineerde gedragskeuses.  Terapeutiese benaderings wat die liggaam en sy sensasies afskeep, fokus hoofsaaklik op die denke (top-down prosessering) en sal gevolglik beperkte resultate behaal.  Top-down prosessering is ‘n baie stadiger, taalgebaseerde analise as die bottom-up oorlewingsprosesseringsvermoë.

Bottom-up prosessering fokus op die fisiese/fisiologiese sensasies soos hulle voortdurend in persepsies, kognisies en besluite ontwikkel.  Bottom-up prosessering is sterker as top-down prosessering in die verandering van ons persepsies van die wêreld. Blywende verandering vind hoofsaaklik plaas deur bottom-up prosessering.

Spiritual Life CoachingHierdie opleiding is geskik vir:

 • Gekwalifiseerde beraders
 • Maatskaplikewerkers
 • Sielkundiges
 • Pastorale hulpverleners
 • Lewens -en besigheidsafrigters

Ons tydmors waarborg aan jou

Jy sal verbaas wees oor die verskil wat MLNP™ aan jou praktyk sal maak.  Indien jy egter wonder of hierdie werkswinkel die moeite werd kan wees, gee ons jou werkswinkelfooi met ‘n aan jou terug as jy dink dit was tydmors.

Wat maak hierdie webinaar uniek?

Elke dag bestaan uit teorie, demonstrasies en praktiese sessies.

Jy gaan die volgende leer:

 • Hoe die brein inligting prosesseer.
 • Hoe om stres- en traumafunksionering vir die kliënt te normaliseer.
 • Hoe spieëlneurone ‘n onmisbare rol speel tydens prosessering.
 • Hoe om prosessering te inisieer en transformasie te fasiliteer.
 • Hoe om ‘n persoon te help om intense frustrasies en lewenstres te hanteer.
 • Hoe om ‘n persoon te help om die “energieparasiete” in sy/haar lewe te ontdek en daarvan ontslae te raak.
 • Hoe om ‘n persoon te help om negatiewe emosies oor ‘n saak, mense en self te hanteer en daarvan ontslae te raak
 • Hoe teenwoordigheid, aanvoeling en resonansie die kliënt se prosessering verdiep en die kliënt se hulpbron is.

Opleidingsdatums vir MLNP™ Basiese Opleidingswebinaar

 • Dinsdag tot Vrydag (elke dag: 08:30 – 10:30; 11:00 – 14:00)

  • 20 – 23 Februarie 2024

Hoe om in te skryf:

Om vir die webinaar in te skryf, voltooi die onderstaande inskrywingsvorm  en kliek op SUBMIT en kliek op die PayFast knoppie hieronder om te betaal:

Pay

MLNP™ Basiese Opleiding: R 6 000.00

Registrasievorm

Aanbieders:

Dr Edgar Phillipsedgar

 • Hy is ‘n Imago Professionele Fasiliteerder – 2008.
 • Hy behaal ‘n Nagraadse Diploma in Funksionele Terapie in 2010.
 • Hy is ‘n internasionaal gesertifiseerde EFT praktisyn – 2010.
 • Hy is ook ‘n geregistreerde internasionale Meester Brainspotting Terapeut – 2015.
 • Edgar is tans besig met sy doktersgraad om verdere navorsing oor MLNP™ te doen.
 • Sy passie is om mense te help om van die negatiewe gevolge van trauma te genees. 

Dr Bertie Hanekombertie

Hy is die besturende direkteur van Perspektief Opleidingskollege (PTC).  Hy is al vir meer as 30 jaar betrokke by hulpverlening aan mense.  Dit is Bertie se passie om mense te help om hulle volle potensiaal te ontdek en te realiseer. Hy het sy doktersgraad in praktiese teologie by die NWU (Potchefstroom-kampus) verwerf.

Reinvent Yourself!