Intensiewe Hulpverlening & Intervensie Strategieë

Is jy moeg vir lang uitputtende hulpverleningsessies?

Wil jy ‘n struktuur en proses leer waar jy vinnig en effektief by die wortel van die probleem uitkom?

 

Die meeste hulpverleners is uitgeput na hul hulpverlening-sessies omdat dobbelsteen2hulle swoeg en sweet om by die wortel van die probleem uit te kom. Dis amper soos om ‘n dobbelsteen te gooi en te hoop jy kry dit die eerste keer reg. Om tussen manipulasie, projeksie, leuens en die waarheid te probeer onderskei kan uitputtend en tydrowend wees.


Ons 1-Dag Opleiding in Intensiewe Hulpverlening  & Intervensie Strategieë (Life! Coaching) bestaan uit:
 • Kennis
 • ‘n Assesseringskaal
 • ‘n Hulpverleningstegniek
Kennis

Sonder kennis van menslike funksionering onder stres en trauma kan knowledgedaar verkeerde aannames oor die kliënt gemaak word. Die hulpverlener kan onder die indruk wees dat die kliënt nie geloof in God het nie, pessimisties en lui is, terwyl kennis van optrede, denke en emosies onder stres en trauma, eintlik alles kan verduidelik. Jy gaan kennis van normale-, stres- en traumagedrag verkry sodat jy met sekerheid kan onderskei wanneer die persoon sy storie aan jou vertel.

Assesseringskale

ratingscaleProf Walter Hudson, wat as die vader van ekometrie in Amerika beskou word, het gesê dat as jy nie ‘n persoon se probleem kan meet nie, bestaan dit nie en kan dit ook nie behandel word nie! Assessering van frustrasie- stres- en traumavlakke, asook selfpersepsie is van uiterste belang wanneer daar hulp verleen word. Dit maak die kliënt se probleme meetbaar en neem die raaiwerk (dobbelspel) uit die proses. Jy gaan ‘n pen-en-papier assesseringskaal (wat aan internasionale standaarde in terme van geldigheid en betroubaarheid voldoen) leer gebruik sodat jy met selfvertroue jou kliënt kan help.

‘n Hulpverleningstegniek

loodgieterSonder ‘n hulpverleningstegniek is jy soos ‘n loodgieter sonder sy gereedskap. Hy kan jou vertel wat die probleem is, maar kan dit ongelukkig nie regmaak nie. Die tegniek wat jy gaan leer is om deur middel van woordgebruik en spesifieke sinne vinnig by die waarheid uit te kom en die stories wat lang Kaapse draaie kan neem, kort te knip.


Wat jy verder gaan leer
  • die basiese beginsels van hulpverlening vanuit ‘n Bybelse perspektiefberading
  • ‘n hulpverleningsmodel wat jou wys waar en hoe om te begin
  • hoe die brein funksioneer wanneer hoë frustrasie en stres beleef word
  • watter eienskappe ‘n goeie hulpverlener moet hê
  • hoe om assesseringskale te gebruik om die hulpverleningsproses te vergemaklik

Vir wie is hierdie webinaar?
  • vir hulpverleners (by ‘n kerk/skool/ander instansie) wat ‘n beproefde hulpverleningsmodel soek om mense vir die eerste vier sessies te help
  • vir Christene wat menslike funksionering wil verstaan en sodoende hul naaste beter kan help
  • vir huidige hulpverleners wat struktuur vir hulle eerste 3 tot 4 sessies verlang

Waaroor gaan hierdie webinaar nie?
  • dis nie ‘n in-diepte opleiding oor al die fasette van hulpverlening nie
  • dis nie opleiding waarmee jy pare wat huweliksprobleme het kan help nie (alhoewel jy elke persoon individueel tot ‘n groot mate sal kan help)
  • daar word nie tegnieke geleer om met trauma te werk nie (alhoewel die nuutste terapeutiese tegnieke wel bespreek word)

Wat ander van hierdie webinaar sê

Die opleiding het my verwagtinge oortref. Ek het nie net kennis nie, maar ook self terapie ontvang – die ligte het vir my aangekom! Die opleiding was persoonlik bevrydend en ek sal meer wil weet oor die “ware en valse self” wat bespreek is. As jy berading doen, is hierdie opleiding ‘n moet!

– Dominee van Mpumalanga

Die opleiding was meer as wat ek verwag het. Die atmosfeer was warm en veilig en die studiemateriaal goed uiteengesit en verstaanbaar. Ek het meer geleer as wat ek verwag het en sal dit vir enige iemand wat met mense werk, aanbeveel. Ek is met baie kennis daar weg en verstaan myself en ander se funksionering nou baie beter. Baie dankie vir die opleiding!

 – Honeurs sielkunde student van Alberton


Ons waarborg aan jou!

Indien jy aan die einde van die werkswinkel dink dit was tydmors en jy niks geleer het nie, gee ons 100% van jou kursusfooi met ‘n ☺ aan jou terug!


Bladsye uit die webinaar materiaal

KursusmateriaalFT


Wat hierdie webinaar so uniek maak

Jy gaan …Functional-Therapy-02

  • weet wat die verskil tussen berading, terapie en life! coaching is
  • weet oor watter goeie eienskappe van ‘n goeie hulpverlener jy beskik en watter nog aan gewerk moet word
  • menslike funksionering in so ‘n mate verstaan dat jy minder sal oordeel en meer begrip sal hê
  • leer hoe om die eerste vier terapiesessies gestruktureerd te hanteer
  • weet waar jou eie tekortkominge as hulpverlener lê

Datum van volgende webinaar

Datum: 22 Februarie 2021 om 08:30 tot 16:00


Waarom Registrasie op PTC se Assesseringsentrum?

Registrasie op PTC se Assessering Sentrum gee jou toegang tot ‘n verskeidenheid internasionaal geldige en betroubare assessering-skale.  Vir hierdie werkswinkel sal jy die Selfpersepsieskaal (SPS) kan gebruik om kliënte te assesseer.

Die SPS bestaan uit 3 konstrukte en meet ‘n persoon se Innerlike Onsekerheid-, Skuldgevoelens- en Gebrek aan Selfwaarde.

SPS

 

Hoe bespreek en betaal ek vir die 1-dag Intensiewe Hulpverlening & Intervensie Strategieë (Life! Coaching)?
Kursusfooi

Die kursusfooi moet asseblief 3 werksdae voor die aanvang van die webinaar inbetaal word.  


Pay
Kursusfooi (Intensiewe Hulpverlening): R 1 200.00


Wat gebeur wanneer jy op die PayFast knoppie druk?

  • Jy word na PayFast se webblad geneem waar jy eers moet registreer.
  • Daarna word jy die opsie gegee  watter betalingsmetode jy wil gebruik – kredietkaart, Internet, of Ukash.
  • PayFast is ‘n betroubare Suid-Afrikaanse maatskappy.
  • Indien jy sukkel met die betaling op PayFast kontak ons gerus by persfin@lantic.net vir ons bankbesonderhede.
  • Sodra jy die betaling deur PayFast gemaak het, sal ons jou DV binne 2 werksdae kontak om die inbetaling te bevestig en die reëlings aangaande die werkswinkel te finaliseer.
  • Indien jy enige vrae het, kontak ons gerus by persfin@lantic.net.

Aanbieder:
bertie

Dr Bertie Hanekom is die besturende direkteur van Perspektief Opleidingskollege (PTC). Hy werk al vir meer as 25 jaar op die veld van hulpverlening aan mense. Dit is Bertie se passie om mense te help om hulle volle potensiaal te ontdek en te realiseer. Hy het sy doktersgraad in praktiese teologie by die NWU (Potchefstroom-kampus) verwerf.

Reinvent Yourself!