Opleidingsopsie

Gehou van die werkswinkel? Nadat jy die werkswinkel bygewoon het, kan jy vir die volledige akademiese kortkursus inskryf wat deel vorm van die funksionele terapie kurrikulum! Dit sal jou in staat stel om self hierdie werkswinkel aan te bied!

Naam van die Akademiese Kortkursus:  Die Menslike Self: ‘n Bybelse Perspektief (THS201)

Krediete: 15

Tydperk: Voltyds – 2 maande; Deeltyds – 3 maande
Kursusfooi: R 1 575.00 (Registrasiefooi van R 650.00 ingesluit): 3 X R525 paaiemente (Normale Prys: R 2 725.00)
Werkopdragte: 2
Slaagsyfer: 60%

Wat veroorsaak dat jy goed voel oor jouself?  Beskryf een van die volgende simptome jou?

 • jy dink aanhoudend jy het ander se goedkeuring nodig;
 • jy moet altyd beter en beter  presteer;
 • jou mislukkings maak jou nie werd om liefde te ontvang nie en jy voel jy verdien straf;
 • jy kan nie verander nie en is hopeloos.

Hierdie kortkursus begin by ‘n baie private plek: jou gedagtes.  Die universele leuens wat die siklus van selftwyfel sneller en jou van ‘n vreugdevolle lewe beroof, word ontmasker.  Een vir een word hierdie leuens afgebreek en word jy op ‘n hoër waarheid gewys wat die bron van betekenis en die lewe self is.  Hierdie kursus fokus op hoe ons denke ons emosionele, verhoudings- en geestelike groei beïnvloed. Jy word geleer hoe om jou kliënt te begelei tot beter begrip van hoe om jou emosies te gebruik om jou oortuigings te identifiseer sodat hy/sy Satan se leuens kan verwerp en dit vervang met God se waarheid.  As hulpverlener sal jy jou kliënt begelei om sy/haar werklike waarde deur God se oë te sien!

 • Ontdek waarom desperate pogings om betekenis te vind nie blywende geluk bring nie;
 • Speur die oorsake van skadelike emosies na en vervang dit met God se waarheid;
 • Leer vaardighede aan om van die prestasie wedloop af te klim;
 • Bou jou selfwaarde op die fondament van Jesus Christus.

Nadat jy ingeskryf het, word alle studiegidse en -materiaal aan jou beskikbaar gestel op PTCFundi (PTC se gevorderde virtuele klaskamer) en jy kan onmiddellik met jou studies begin.  Wedersydse kontak deur middel van die Internet word ook gevestig.

 Die kursusmateriaal bestaan uit die volgende:

 1. Die gebruik en interpretasie van die Selfpersepsie Assesseringskaal (SPS);
 2. Die studiegids;
 3. Meervoudige keusevrae en/of oopboek eksamen (wat in Afrikaans of Engels beantwoord mag word) en ‘n
 4. Toolboks.  Dit verskaf aan die hulpverlener praktiese hulpmiddels;
 5. Aanbevole boek: McGee, R.S. 2003. The Search for Significance. Nashville. W Publishing Group.

Neuro-Coaching in Action!