Word ‘n Internasionaal-geregistreerde Weight Management Coach

Taste Life

Opleidingsprogram

dieetprentjie2Hierdie opleidingsprogram is ontwerp om jou te voorsien van duidelike, eenvoudige en akkurate feite, gegrond op wetenskaplike navorsing en beginsels van gewigsbestuur wat optimale gesondheid en gewigsverlies vir die algemene populasie bevorder.

By voltooiing van hierdie opleidingsprogram sal jy ‘n goeie begrip hê van die beginsels van gewigsbestuur met ‘n eenvoudige stel vaardighede om as afrigter vir jou kliënte te dien.

Sleutelelemente

 • Jy word voorsien van duidelike, eenvoudige feite, gegrond op die jongste wetenskaplike navorsing en beginsels
 • Die program bevorder optimale gesondheid en gewigsverlies vir die algemene populasie
 • Dit is veilig en sonder enige risiko’s vir jou en jou kliënte
 • Die program het niks te doen met verslankingsdiëte nie, maar handel hoofsaaklik oor die breinprogramme binne-in jouself wat jou oorgewig hou.

fat-ladyDie volgende 3 hoofoorsake van oorgewig word hanteer:

 1. Stres en emosionele eet
 2. Onbewuste breinprogramme
 3. Verslankingsdiëte

Jou kliënte gaan ontdek:

 • hoekom hulle eet wanneer hulle nie honger is nie
 • die emosies wat hulle maak eet (hul emosionele drywers / cravings)
 • wat hul verhouding met kos is
 • dat die oplossing nie buite hulself in bv. verslankingsdiëte, oefening, of medikasie lê nie, maar binne-in hulself.
Die fokus van die program is selfbeheersing – Gal 5:22

Aan die einde van hierdie opleidingsprogram gaan jy weet hoe om jou kliënte te begelei:

 • Hoe om goeie besluite oor kos te neem
 • Hoe om omstandigheid-, psigologiese en traumatiese stres effektief te bestuur
 • Hoe om van skadelike breinprogramme ontslae te raak
 • Waarom die regte balans tussen vryheid en verantwoordelikheid so belangrik is
 • Hoekom jou selfpersepsie so belangrik is om jouself effektief te bestuur
 • Hoe om van 4 primêre vals oortuigings ontslae te raak
 • Hoe om van alle emosionele gehegtheid aan kos ontslae te raak
 • Hoe om in beheer van jouself te kom

Jy word opgelei om hierdie inligting aan jou kliënte oor te dra oor 12 sessies (individueel / groep)

Hoekom die Weight Management Coach opleidingsprogram so uniek is

Tydens hierdie opleidingsprogram word jy blootgestel aan:

 • 2 gestandaardiseerde ekometriese assesseringskale
 • ‘n gewigsbestuursprogram
 • die  Multi-Level Neuro-Tapping fasiliteringsproses 

wat almal deur Perspektief Opleidingskollege se span van professionele MLNT™-coaches en terapeute ontwikkel is en nog steeds verder nagevors word.

Volledige Opleidingsprogram

1.  Eerstens word jy ‘n Weight Management Coach wat toegerus word met 2 gestandaardiseerde assesseringskale:
 • Self-Perception Scale (SPS)

Die SPS meet 3 konstrukte.  Onderliggend aan jou selfpersepsie is 4 vals oortuigings wat jou onvermydellike noodlot bly en jou pogings om suksesvol te wees aanhoudend saboteer totdat jy hiervan bewus word en iets daaraan doen.

 • Eating Disorder Assessment Scale (EDAS)

Die EDAS meet 11 konstrukte wat verband hou met eetversteurings en psigo-sosiale funksionering.    Dit stel jou in staat om te weet tot hoe ‘n mate jou kliënte neigings tot eetversteurings soos bulimia en anorexia openbaar en tot hoe ‘n mate hy/sy optimaal funksioneer.

2.  Tweedens volg die praktiese opleiding:

Die opleiding behels die volgende:

 • ‘n Webinaar oor 5 dae (08:30 – 10:30 en 11:00 – 13:00)
 • Praktiese opleiding: jy neem 1 persoon, of 1 groep deur die volledige weight management coaching program.  Hierdie praktiese deel van die opleiding is slegs verpligtend indien jy as by ICR as ‘n International Registered Weight Management Coach wil registreer. 
3.  Derdens word jy in die Multi-Level Neuro-Tapping Fasiliteringsproses (MLNT™) opgelei:
 • Multi-Level Neuro Tapping (MLNT™) (kliek vir meer inligting) maak ‘n integrale deel van die hele program uit
 • MLNT™ kan die impak van trauma en PTSV drasties verwyder om die getraumatiseerde weer na ‘n normale vlak van funksionering te neem.
 • MLNT™ gee vinnige en permanente resultate.
 • Dit is ‘n versameling van die voorste neuro-wetenskaplike tegnieke en prosesse wat die mees effektiewe elemente van BSFF (Be Set Free Fast), NLP (Neuro-linguistic Programming), geestelike insig, die neuro-wetenskap en die verstand se vermoë om homself te genees, integreer.
 • Van die mees uitstaande kenmerke van MLNP™ is dat dit vinnig en op die punt af is.
 • Dit fokus op die transformasie van hoe jy jou verlede voorstel; verskuif dit wat jou emosioneel ontwrig en herstel jou fisiese gesondheid!

Volgende webinaar:

 • 7 – 11 Maart 2022 (elke dag van 08:30 – 10:30 & 11:00 – 13:00)
  • (Sluitingsdatum vir inskrywings is 28 Februarie 2022)
 • Slegs 10 plekke beskikbaar

Na voltooiing van die opleidingsprogram word jy ‘n International Certified Weight Management Coach, wat by ICR geregistreer word (KLIEK HIER vir meer inligting oor ICR).  Jy is ook toegerus om onmiddellik met jou eie winsgewende praktyk te begin.

Hoe bespreek en betaal ek vir die opleidingsprogram:

Registreer vir die opleidingsprogram deur op die PayFast knoppie hieronder te kliek en die registrasievorm hieronder te voltooi.

5-Dag Webinaar & Opleidingsprogram: R11 400.00

Jy kan met die kantoor (persfin@lantic.net) reël vir ‘n afbetalingsooreenkoms:

 • 3 X R 3 800.00
 • of
 • 6 X R 1 900.00

Of nou betaal deur op die PayFast skakel te kliek:

Pay

Registrasievorm

Aanbieders:

bertie

Dr Bertie Hanekom is die besturende direkteur van Perspektief Opleidingskollege (PTC). Hy is al vir meer as 25 jaar by hulpverlening aan mense betrokke. Dit is Bertie se passie om mense te help om hulle volle potensiaal te ontdek en te realiseer. Hy het sy doktersgraad in praktiese teologie by die NWU (Potchefstroom-kampus) verwerf.

Antoinette Rossouw is a registered Industrial / Organizational Psychologist and has been with Perspective Training College since its inception. Antoinette is a student supervisor and well-versed in presenting workshops. Her personal interest in co-presenting this training, is that she has successfully utilized this method to manage her own health.

Reinvent Yourself!