Professionele Fasiliteringsopleiding: Werk met Paartjies (Huweliksterapie)

Val jy in die strik om tydens huweliksterapie op die Simptome te fokus en Probleme te probeer oplos?


  • fighting-coupleVoel en klink jou terapiesessies met ‘n huwelikspaar soos ‘n bosoorlog?
  • Ondervind jy ‘n gebrek aan struktuur tydens huweliksterapie?
  • Praat die huwelikspare by mekaar verby?
  • Raak jy betrokke in hul magstryd oor wie reg en wie verkeerd is?
  • Sukkel jy om intieme konneksie tussen huwelikspare te herstel?

Die Relasionele Model van Huweliksterapie kan ‘n einde aan hierdie frustrasies beteken!


  • Die onbewuste agenda van die huwelik is om jou kinderdae te voltooi.marriag-2
  • Jou huweliksmaat het jou gekies om alles te kry wat hy/sy nie gedurende sy/haar kinderdae gekry het nie.
  • Omdat jy in sekere opsigte soos jou huweliksmaat se ouers is, het jy ‘n onvermoë om te gee wat hy/sy van jou verwag.

  • Jou huweliksmaat is ‘n spieël wat jou onderontwikkelde dele reflekteer.FUNNY-FUN-FUN.COM
  • Dele van jou menswees “is nie daar nie” en jou maat verlang daarna.
  • Dele van jou menswees  is verbloem en verdraai deur jou verdedigings-meganismes en dit maak jou maat seer.
  • Omdat ons nie effektief kommunikeer nie, leef ons by mekaar verby.

  • Konflik is positief en die perfekte geleentheid vir genesing en groei.family-conflict-_3
  • Jou huweliksmaat hou die sleutels vir jou genesing en groei; jy weet dit net nie.
  • D.m.v. ‘n konfliksituasie kan ons leer waar die genesings- en groei-areas is.
  • Onbewustelik (bonatuurlik?) het jy jou huweliksmaat gekies sodat hierdie genesing en groei in jouself en in jou huweliksmaat kan plaasvind.

Die Spirale Huweliksreis

SpiraleReis

Huwelike gaan normaalweg deur die volgende fases:

 • Romantiese Liefde
 • Magstryd
 • Coping
 • Re-commitment: keuse
 • Doen die werk: intensionele dialoog
 • Transformasie
 • Ware Liefde

Couple looking to each other during therapy session while therapist watchesHuwelikspare kom by terapeute uit wanneer een of beide ‘n re-commitment en keuse maak: reg of weg (fase 4).  Dit verg harde werk om ‘n huwelik te maak werk en harde werk beteken:

 • Intensionele Dialoog (Die Groenkaart Gesprek)! 

Deur middel van die gestruktureerde proses van intensionele dialoog leer huwelikspare om:Mr.-Nice-300x300

 • effektief na mekaar te luister
 • konflik te ontlont
 • kontak en konneksie te herstel

 wat lei tot persoonlike en wedersydse emosionele heling.


 Hierdie webinaar is bedoel vir:

Professionele terapeute soos:Dr-katz-professional-therapist

 • Life Coaches
 • Maatskaplike werkers,
 • Predikante,
 • Pastorale terapeute, ens.

Hierdie webinaar rus professionele terapeute toe om:

 •  die rol van primêre versorgers in die keuse van jou huweliksmaat en -konflik te leer ken;
 • die rol van die sosiale self in die keuse van jou huweliksmaat en -konflik te ontdek;
 • die ontwikkelingsfases wat die vonk tot huwelikskonflik is te ontlont;
 • die sewe fases van die spirale huweliksreis te benut;
 • die vasgestelde struktuur/proses van intensionele dialoog baas te raak en te gebruik tydens huweliksterapie.

Tydens hierdie webinaar gaan jy die volgende leer:

 • watter rol die primêre versorgers in die keuse van jou huweliksmaat en -konflik speel;
 • die rol van die sosiale self in die keuse van jou huweliksmaat en -konflik;
 • hoe die ontwikkelingsfases as vonk dien tot huwelikskonflik en hoe om dit te ontlont;
 • om die sewe fases van die spirale huweliksreis te benut;
 • om die vasgestelde struktuur/proses van die intensionele dialoog baas te raak en te gebruik tydens huweliksterapie.

Ons tydmors waarborg aan jou

Jy sal verbaas wees oor die verskil wat hierdie webinaar aan jou beradingspraktyk sal maak.  Indien jy egter wonder of hierdie webinaar  die moeite werd kan wees, gee ons jou webinaarfooi met ‘n aan jou terug as jy dink dit was tydmors.


Hoekom hierdie webinaar so uniek is?

Aan die einde van hierdie webinaar gaan jy weet:

 • wat die rol van jou primêre versorgers in die keuse van jou huweliksmaat en -konflik is;
 • wat die rol van die sosiale self in die keuse van jou huweliksmaat en -konflik is;
 • hoe die ontwikkelingsfases bydra tot huwelikskonflik;
 • hoe om die sewe fases van die spirale huweliksreis konstruktief te benut;
 • hoe om die vasgestelde struktuur/proses van die intensionele dialoog te gebruik tydens huweliksterapie.

Volgende webinaar:

venue

 • 25 & 26 Februarie 2021 (08:30 – 16:00)

Hoe bespreek en betaal ek vir die webinaar: Professionele Fasiliteringsopleiding: Werk met Paartjies (Huwelike)?

Registreer vir die webinaar deur die volgende registrasievorm te voltooi en op  SUBMIT te kliek:

Om vir die webinaar te betaal, kliek op die  PayFast knoppie hieronder.

Pay

R 2 400.00: Professionele Fasiliteringsopleiding: Werk met Paartjies


Hoe verseker ek my plek op die webinaar?

Om jou plek op die webinaar te verseker, moet die betaling asseblief 3 werksdae voor die webinaar plaasvind, inbetaal word.


Wat gebeur wanneer jy op die PayFast knoppie druk?

  • Jy word na PayFast se webblad geneem waar jy eers moet registreer.
  • Daarna word jy die opsie gegee  watter betalingsmetode jy wil gebruik – kredietkaart, Internet, of Ukash.
  • PayFast is ‘n betroubare Suid-Afrikaanse maatskappy.
  • Indien jy sukkel met die betaling op PayFast kontak ons gerus by persfin@lantic.net vir ons bankbesonderhede.
  • Sodra jy die betaling deur PayFast gemaak het, sal ons jou DV binne 2 werksdae kontak om die inbetaling te bevestig en die reëlings aangaande die werkswinkel te finaliseer.
  • Indien jy enige vrae het, kontak ons gerus by persfin@lantic.net.

Aanbieder:

bertieDr Bertie Hanekom is die besturende direkteur van Perspektief Opleidingskollege (PTC). Hy is al vir meer as 25 jaar betrokke by hulpverlening aan mense. Dit is Bertie se passie om mense te help om hulle volle potensiaal te ontdek en te realiseer. Hy het sy doktersgraad in praktiese teologie by die NWU (Potchefstroom-kampus) verwerf.

One thought on “Professionele Fasiliteringsopleiding: Werk met Paartjies (Huweliksterapie)”

Comments are closed.

Neuro-Coaching in Action!