MLNP™ & Professionele Fasiliteringsopleiding: Werk met Paartjies (Huweliksterapie)

Val jy in die strik om tydens huweliksterapie op die Simptome te fokus en Probleme te probeer oplos?


  • fighting-coupleVoel en klink jou terapiesessies met ‘n huwelikspaar soos ‘n bosoorlog?
  • Ondervind jy ‘n gebrek aan struktuur tydens huweliksterapie?
  • Praat die huwelikspare by mekaar verby?
  • Raak jy betrokke in hul magstryd oor wie reg en wie verkeerd is?
  • Sukkel jy om ‘n intieme konneksie tussen huwelikspare te herstel?

MLNP™ en die Relasionele Model van Huweliksterapie kan ‘n einde aan hierdie frustrasies beteken!


  • Die onbewuste agenda van die huwelik is om ‘n huweliksmaat se kinderdae te voltooi.marriag-2
  • Huweliksmaats kies mekaar om alles te kry wat hulle nie gedurende hulle kinderdae gekry het nie.
  • Omdat ‘n huweliksmaat in sekere opsigte soos sy/haar huweliksmaat se ouers is, het hulle ‘n onvermoë om te gee wat hulle van mekaar verwag.

  • ‘n Huweliksmaat is ‘n spieël wat mekaar se onderontwikkelde dele reflekteer.FUNNY-FUN-FUN.COM
  • Dele van hul menswees “is nie daar nie” en huweliksmaats verlang daarna.
  • Dele van hul menswees  is verbloem en verdraai deur hul verdedigings-meganismes en so maak hulle mekaar seer.
  • Omdat hulle nie effektief kommunikeer nie, leef hulle by mekaar verby.

  • Konflik is positief en die perfekte geleentheid vir genesing en groei.family-conflict-_3
  • Huweliksmaats hou die sleutels vir mekaar se genesing en groei in; hulle weet dit net nie.
  • D.m.v. ‘n konfliksituasie kan hulle leer waar die genesings- en groei-areas is.
  • Onbewustelik (bonatuurlik?) het hulle mekaar gekies sodat hierdie genesing en groei in hulself kan plaasvind.

Tydens hierdie webinaar leer jy hoe, waar en wanneer om MLNP™ te gebruik sodat daar genesing kan plaasvind t.o.v.

 •  onderliggende frustrasies a.g.v. :

  • die onbewuste kinderdae agenda van huweliksmaats
  • hul onderontwikkelde dele
  • die huweliksmaats se verdedigingsmeganismes

Omdat MLNP™ ‘n integrale deel van hierdie webinaar is, kan jy dit net bywoon indien jy reeds MLNP™ Basiese Opleiding gedoen het.


Die Spirale Huweliksreis

SpiraleReis

Huwelike gaan normaalweg deur die volgende fases:

 • Romantiese Liefde
 • Magstryd
 • Coping
 • Re-commitment: keuse
 • Doen die werk: intensionele dialoog
 • Transformasie
 • Ware Liefde

Couple looking to each other during therapy session while therapist watchesHuwelikspare kom by terapeute uit wanneer een of beide ‘n re-commitment en keuse maak: reg of weg (fase 4).  Dit verg harde werk om ‘n huwelik te maak werk en harde werk beteken:

 • Intensionele Dialoog (Die Groenkaart Gesprek)! 

Deur middel van die gestruktureerde proses van intensionele dialoog leer huwelikspare om:Mr.-Nice-300x300

 • effektief na mekaar te luister
 • konflik te ontlont
 • kontak en konneksie te herstel

 wat lei tot persoonlike en wedersydse emosionele heling.


 Hierdie webinaar is bedoel vir:

Professionele terapeute soos:Dr-katz-professional-therapist

 • Life Coaches
 • Maatskaplike werkers,
 • Predikante,
 • Pastorale terapeute, ens.

Wat reeds MLNP™ Basiese Opleiding ondergaan het.


Hierdie webinaar rus professionele terapeute toe om:

 •  MLNP™ te benut as deel van die huweliksterapieproses;
 • die rol van primêre versorgers in die keuse van huweliksmaats en -konflik te leer ken;
 • die rol van die sosiale self in die keuse van huweliksmaats en -konflik te ontdek;
 • die ontwikkelingsfases wat die vonk tot huwelikskonflik is te ontlont;
 • die sewe fases van die spirale huweliksreis te benut;
 • die vasgestelde struktuur/proses van intensionele dialoog baas te raak en te gebruik tydens huweliksterapie.

Tydens hierdie webinaar gaan jy die volgende leer:

 • hoe, waar en wanneer om MLNP™ te benut sodat genesing van onderliggende frustrasies eers kan plaasvind;
 • watter rol die primêre versorgers in die keuse van jou huweliksmaat en -konflik speel;
 • die rol van die sosiale self in die keuse van jou huweliksmaat en -konflik;
 • hoe die ontwikkelingsfases as vonk dien tot huwelikskonflik en hoe om dit te ontlont;
 • om die sewe fases van die spirale huweliksreis te benut;
 • om die vasgestelde struktuur/proses van die intensionele dialoog baas te raak en te gebruik tydens huweliksterapie.

Ons tydmors waarborg aan jou

Jy sal verbaas wees oor die verskil wat hierdie webinaar aan jou beradingspraktyk sal maak.  Indien jy egter wonder of hierdie webinaar  die moeite werd kan wees, gee ons jou webinaarfooi met ‘n aan jou terug as jy dink dit was tydmors.


Hoekom hierdie webinaar so uniek is?

Aan die einde van hierdie webinaar gaan jy weet:

 • hoe, waar en wanneer om MLNP™ tydens huweliksterapie te benut;
 • wat die rol van primêre versorgers in die keuse van huweliksmaats en -konflik is;
 • wat die rol van die sosiale self in die keuse van huweliksmaats en -konflik is;
 • hoe die ontwikkelingsfases bydra tot huwelikskonflik;
 • hoe om die sewe fases van die spirale huweliksreis konstruktief te benut;
 • hoe om die vasgestelde struktuur/proses van die intensionele dialoog te gebruik tydens huweliksterapie.

Volgende webinaar:

(elke aand van 20:00 – 22:00):

venue

 • 10 & 11 Maart 2021
 • 17 & 18 Maart 2021
 • 24 & 25 Maart 2021

Hoe bespreek en betaal ek vir die webinaar: Professionele Fasiliteringsopleiding: Werk met Paartjies (Huwelike)?

Registreer vir die webinaar deur op REGISTRASIEVORM hieronder te kliek:

Registrasievorm


Hoe verseker ek my plek op die webinaar?

Om jou plek op die webinaar te verseker, moet die betaling asseblief 3 werksdae voor die webinaar plaasvind, inbetaal word.


Wat gebeur wanneer jy op die PayFast knoppie druk?

  • Jy word na PayFast se webblad geneem waar jy eers moet registreer.
  • Daarna word jy die opsie gegee  watter betalingsmetode jy wil gebruik – kredietkaart, Internet, of Ukash.
  • PayFast is ‘n betroubare Suid-Afrikaanse maatskappy.
  • Indien jy sukkel met die betaling op PayFast kontak ons gerus by persfin@lantic.net vir ons bankbesonderhede.
  • Sodra jy die betaling deur PayFast gemaak het, sal ons jou DV binne 2 werksdae kontak om die inbetaling te bevestig en die reëlings aangaande die werkswinkel te finaliseer.
  • Indien jy enige vrae het, kontak ons gerus by persfin@lantic.net.

Aanbieders:

Edgar Phillipsedgar

 • Hy is ‘n Imago Professionele Fasiliteerder – 2008.
 • Hy behaal ‘n Nagraadse Diploma in Funksionele Terapie in 2010.
 • Hy is ‘n internasionaal gesertifiseerde EFT praktisyn – 2010.
 • Hy is ook ‘n geregistreerde internasionale Meester Brainspotting Terapeut – 2015.
 • Edgar is tans besig met sy doktersgraad om verdere navorsing oor MLNP™ doen.
 • Sy passie is om mense te help om van die negatiewe gevolge van trauma te genees. 

Dr Bertie Hanekom

bertie

Dr Bertie Hanekom is die besturende direkteur van Perspektief Opleidingskollege (PTC). Hy is al vir meer as 25 jaar betrokke by hulpverlening aan mense. Dit is Bertie se passie om mense te help om hulle volle potensiaal te ontdek en te realiseer. Hy het sy doktersgraad in praktiese teologie by die NWU (Potchefstroom-kampus) verwerf.

Reinvent Yourself!