International Registered Career Coach

 • Meer as 50% mense doen nie wat hulle studeer het nie
 • Meer as 80% gegradueerdes is in die verkeerde beroep en is bitterlik ongelukkig in hulle werk

As ‘n loopbaanafrigter stel Ekometrie jou in staat om hierdie mense te help om hulle lewensdoel te ontdek en uit te leef deur:

 • die regte besluite te neem wat op objektiewe, geldige en betroubare data gegrond is;
 • akkurate gevolgtrekkings te maak.

Hierdie kursus is gegrond op ‘n doktorale studie en is ‘n onontbeerlike hulpmiddel om mense in staat te stel om loopbaanbesluite te neem en te evalueer.  Die doel van hierdie kursus is om jou in staat te stel om jou kliënte te help om loopbaanverwante besluite te neem en loopbaanverwante probleme te bestuur.

Die volgende konstrukte word gemeet:

 • 8 Belangstellingsvelde
 • 22 Werkswaardes

Jy word opgelei in die gebruik, interpretering en praktiese implementering van die OCPI.  Kliek HIER om ‘n voorbeeld van die OCPI af te laai.

By suksesvolle voltooiing van die kursus, kan jy by International Coaches Register (kliek vir meer inligting) as ‘n Career Coach registreer. Nadat jy die werkswinkel bygewoon het, moet jy nog 5 gevallestudies doen. Dan kwalifiseerjy om by ICR as ‘n Career Coach te registreer.

Datum van volgende werkswinkel:

29 – 31 Augustus 2019

Plek:

Colletstraat 2, Raceview, Alberton

Paarl: 22 – 24 Julie – kliek vir meer inligting

Hoe om in te skryf

Kliek op die volgende skakel om die inskrywingsvorm af te laai. Voltooi dit en stuur dit aan persfin@lantic.net.

Inskrywingsvorm

Hoe om te betaal

Kliek op die onderstaande skakel om te betaal:

Pay

International Registered Career Coach: R 4 950.00

Aanbieders:

bertie

Potchefstroom: Dr Bertie Hanekom

Hy is die besturende direkteur van Perspektief Opleidingskollege (PTC).  Hy is al vir meer as 25 jaar betrokke by hulpverlening aan mense.  Dit is Bertie se passie om mense te help om hulle volle potensiaal te ontdek en te realiseer. Hy het sy doktersgraad in praktiese teologie by die NWU (Potchefstroom-kampus) verwerf.

edgar

Alberton: Edgar Phillips

 • Hy is ‘n Imago Professionele Fasiliteerder – 2008.
 • Hy behaal ‘n Nagraadse Diploma in Funksionele Terapie in 2010.
 • Hy is ‘n internasionaal gesertifiseerde EFT praktisyn – 2010.
 • Hy is ook ‘n geregistreerde internasionale Meester Brainspotting Terapeut – 2015.
 • Edgar is tans besig met sy Meestersgraad by die NWU (Potchefstroom Kampus) waar hy verdere navorsing oor MLP™ doen.
 • Sy passie is om mense te help om van die negatiewe gevolge van trauma te genees. 

Paarl: Antoinette Rossouw

 • Antoinette is ’n geregistreerde bedryfsielkundige, wat haar navorsing gedoen het oor die verband tussen emosionele intelligensie en psigososiale funksionering met spesiale verwysing na werknemers se welsyn. Sy het 27 jaar ervaring van hulpverlening aan mense.
 • As onafhanklike bedryfspraktisyn fokus sy op werknemers se psigososiale gesondheid, spanbou en loopbaanafrigting, opleiding en produksie -verbetering, asook selfbestuur gedurende transformasie in die werkplek.
 • Haar opleiding en ervaring sluit o.a. ook die volgende in:
  • Akkreditering in MSCEIT en Bar-On EQ-I vir assessering en opleiding in emosionele intelligensie by Yale Universiteit, Connecticut, VSA. (2006)
  • Thomas International PPA akkreditasie
  • Psigometriese- en Ekometriese assessering
  • Groepsdinamika-opleiding, Chicago, VSA (2004)
  • EFT- praktisyn
  • Gewigsverliespraktisyn
  • Die fasilitering van Bedryfsteater vir ervaringsleer in die werkplek
  • Multivlak Neuroprosessering: Basiese opleiding sowel as MLNP Trauma, MLNP Lewensafrigting, MLNP Prestasieverbetering, MLNP “Ego state” -terapie en MLNP Verslawing