All posts by Bertie

MLNP™ Basiese Opleiding Opvolg 2

In die onderstaande video beantwoord ek die vraag: Waarom wilskrag nie werk nie. Hierdie inligting is deel van stap 1, afdeling A wanneer jy vir die MLNP™ opleiding inskryf (The basics of Functioning).

Kliek op die onderstaande video om daarna te luister:

Waarom wilskrag nie werk nie

Jy kan ook die volgende PDF dokument aflaai. Dit bevat die inligting wat in die video bespreek is.

International Registered Career Coach

 • Meer as 50% mense doen nie wat hulle studeer het nie
 • Meer as 80% gegradueerdes is in die verkeerde beroep en is bitterlik ongelukkig in hulle werk

As ‘n loopbaanafrigter stel Ekometrie jou in staat om hierdie mense te help om hulle lewensdoel te ontdek en uit te leef deur:

 • die regte besluite te neem wat op objektiewe, geldige en betroubare data gegrond is;
 • akkurate gevolgtrekkings te maak.

Hierdie kursus is gegrond op ‘n doktorale studie en is ‘n onontbeerlike hulpmiddel om mense in staat te stel om loopbaanbesluite te neem en te evalueer.  Die doel van hierdie kursus is om jou in staat te stel om jou kliënte te help om loopbaanverwante besluite te neem en loopbaanverwante probleme te bestuur.

Die volgende konstrukte word gemeet:

 • 8 Belangstellingsvelde
 • 22 Werkswaardes

Jy word opgelei in die gebruik, interpretering en praktiese implementering van die OCPI.  Kliek HIER om ‘n voorbeeld van die OCPI af te laai.

By suksesvolle voltooiing van die kursus, kan jy by International Coaches Register (kliek vir meer inligting) as ‘n Career Coach registreer. Nadat jy die werkswinkel bygewoon het, moet jy nog 5 gevallestudies doen. Dan kwalifiseerjy om by ICR as ‘n Career Coach te registreer.

Datum van volgende werkswinkel:

29 – 31 Augustus 2019

Plek:

Colletstraat 2, Raceview, Alberton

Paarl: 22 – 24 Julie – kliek vir meer inligting

Hoe om in te skryf

Kliek op die volgende skakel om die inskrywingsvorm af te laai. Voltooi dit en stuur dit aan persfin@lantic.net.

Inskrywingsvorm

Hoe om te betaal

Kliek op die onderstaande skakel om te betaal:

Pay

International Registered Career Coach: R 4 950.00

Aanbieders:

bertie

Potchefstroom: Dr Bertie Hanekom

Hy is die besturende direkteur van Perspektief Opleidingskollege (PTC).  Hy is al vir meer as 25 jaar betrokke by hulpverlening aan mense.  Dit is Bertie se passie om mense te help om hulle volle potensiaal te ontdek en te realiseer. Hy het sy doktersgraad in praktiese teologie by die NWU (Potchefstroom-kampus) verwerf.

edgar

Alberton: Edgar Phillips

 • Hy is ‘n Imago Professionele Fasiliteerder – 2008.
 • Hy behaal ‘n Nagraadse Diploma in Funksionele Terapie in 2010.
 • Hy is ‘n internasionaal gesertifiseerde EFT praktisyn – 2010.
 • Hy is ook ‘n geregistreerde internasionale Meester Brainspotting Terapeut – 2015.
 • Edgar is tans besig met sy Meestersgraad by die NWU (Potchefstroom Kampus) waar hy verdere navorsing oor MLP™ doen.
 • Sy passie is om mense te help om van die negatiewe gevolge van trauma te genees. 

Paarl: Antoinette Rossouw

 • Antoinette is ’n geregistreerde bedryfsielkundige, wat haar navorsing gedoen het oor die verband tussen emosionele intelligensie en psigososiale funksionering met spesiale verwysing na werknemers se welsyn. Sy het 27 jaar ervaring van hulpverlening aan mense.
 • As onafhanklike bedryfspraktisyn fokus sy op werknemers se psigososiale gesondheid, spanbou en loopbaanafrigting, opleiding en produksie -verbetering, asook selfbestuur gedurende transformasie in die werkplek.
 • Haar opleiding en ervaring sluit o.a. ook die volgende in:
  • Akkreditering in MSCEIT en Bar-On EQ-I vir assessering en opleiding in emosionele intelligensie by Yale Universiteit, Connecticut, VSA. (2006)
  • Thomas International PPA akkreditasie
  • Psigometriese- en Ekometriese assessering
  • Groepsdinamika-opleiding, Chicago, VSA (2004)
  • EFT- praktisyn
  • Gewigsverliespraktisyn
  • Die fasilitering van Bedryfsteater vir ervaringsleer in die werkplek
  • Multivlak Neuroprosessering: Basiese opleiding sowel as MLNP Trauma, MLNP Lewensafrigting, MLNP Prestasieverbetering, MLNP “Ego state” -terapie en MLNP Verslawing

MLNP™ Ego State

Baie geluk! Jy is op die regte plek! Om ‘n MLNP™ Ego State Fasiliteerder te word , maak seker dat jy sommer NOU na die volgende kort VIDEO kyk sodat ons jou kan help om MLNP™ Ego State onder die knie te kry.

Net om vir jou gemoedsrus te gee, wil ek jou verseker dat MLNP™ Ego State reeds vir honderde fasiliteerders help om werklik ‘n verskil in ander se lewens te maak.

Jy mag moontlik daarvan bewus wees dat daar hoofsaaklik 3 redes is waarom pastorale hulpverleners sukkel om werklik ‘n verskil in ander se lewens te maak en dit is:

 • Te min vaardighede
 • Te min tyd
 • Onseker oor eie vermoëns

Die goeie nuus is dat, as jy ook hiermee sukkel, ons jou stap-vir-stap gaan help om onmiddellik hierdie probleme aan te spreek. Jy gaan begin om met vertroue werklik ‘n verskil in ander se lewens te maak en tyd te spaar. Kom ons begin sommer dadelik:

Stap 1:

Luister NOU na die kort VIDEO hieronder waar ons vir jou stap-vir-stap verduidelik hoe om ‘m MLNP™ Ego State Fasiliteerder te word.

Stap 2:

Skryf in deur die registrasievorm te voltooi en na persfin@lantic.net te stuur. Onthou om die bewys van betaling ook saam te stuur.

Stap 3:

Woon die werkswinkel by.

Stap 4:

Skakel in by die 4 Zoom-sessies en voltooi die praktiese opdragte.


Stap 5:

Word deel van die MLNP™ gemeenskap.

Hoe eenvoudig en kragtig MLNP™ Ego State ookal mag wees, dit is belangrik om te verstaan hoe alles in mekaar steek.

Daarom is dit belangrik om na die VIDEO te kyk waar ons vir jou die eenvoudige 3-FASE 3-STAP Ego State model verduidelik. Hierdie 3 X 3 model is ‘n beproefde raamwerk wat ons gebruik om jou te help om met vertroue werklik ‘n verskil in ander se lewens te maak en terselfdertyd tyd te spaar.

Die een ding wat jy nou moet doen om met vertroue ‘n verskil in ander se lewens te maak, is om ‘n telefoniese afspraak by Yolande (persfin@lantic,net) te maak (indien jy nog enige vrae het). Neem asseblief kennis dat ons hierdie afsprake vir hulpverleners aanbied wat gefrustreerd is omdat hulle sukkel om ‘n verskil in ander se lewens te maak en te min tyd tot hulle beskikking het.

Groetnis

Bertie

Registrasievorm

Kyk na die volgende kort video clip om seker te verseker dat jy ‘n effektiewe verskil in ander se lewens kan maak:

MLNP™ Ego State Opleidingsprogram